The Art of Mediation

schilderijen

Teller

Basisinformatie over Mediation

Een mediator brengt vastgelopen communicatie weer op gang en helpt de partijen om hun eigen oplossing voor het probleem of geschil te vinden. De mediator stimuleert partijen om formele standpunten en het verleden te parkeren. Allereerst verdienen de belangen van partijen en de toekomst alle aandacht.
Bij dit informele proces zijn veel meer oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt bovendien niet opgelegd door een derde: de betrokkenen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet.

Die oplossing of uitkomst kan schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Die overeenkomst kan het sluitstuk vormen, maar evengoed kan er in staan welke vraag of vragen opgekomen zijn. Vragen die betrokkenen aan iemand (een deskundige) willen voorleggen en met welk doel.

Een mediator die tevens advocaat is kan partijen als dat nodig is ook bij de rechter bijstaan. Bijvoorbeeld als partijen het eens zijn geworden over een echtscheiding. De scheidingsprocedure bij de rechtbank kan in Nederland niet zonder een advocaat gevoerd worden.

The Art of Mediation doet nog meer

Voordat een geschil of conflict zich openbaart, merken mensen vaak dat er iets hapert. Je komt tot de ontdekking dat iets niet meer werkt. Misschien herken je de machteloosheid, de frustratie bij jezelf of in je omgeving. Je probeert van alles, maar niets lijkt te helpen. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Hoe kom je daar weer uit? Hoe kom je uit de impasse, zodanig dat je tevreden bent? Hoe bereik je dat? Dat er ruimte ontstaat om zowel zakelijke als persoonlijke kwesties op te lossen, concreet en effectief.

Ontdek dat je met hulp van The Art of Mediation zo'n probleem kunt oplossen. Onafhankelijk van een ander en ongeacht het type probleem/conflict.

Maak kennis met “The Art of Mediation”


Rineke Wartena-Tjaberings
schilder en raadsvrouw*

Blaricum*advocaat en mediator

art.of.mediation@hetnet.nl

Bedankt voor uw bezoek en tot de volgende keer